ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2012 (Μελών ΠΕΥ)

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ………………..

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ……..

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ….

ΤΗΛ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΣ……….

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ…….

ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ…….

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ….

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ

Α. ΠΕΡΙΟΔΟΣ     

Α)……………….

Β)……………….

Γ)……………….

Β. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Α)……………….

Β)……………….

Γ)……………….

Γ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Α)……………….

Β)……………….

Γ)……………….

                                                                                              Ο/Η   ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...