Δ.Σ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΑΕΔ

Πρόεδρος: Μακράκης Γεώργιος

Αντιπρόεδρος: Μπαζιάνας Γεώργιος

Γενικός Γραμματέας: Τηλιγάδας Κωσταντίνος

Ταμίας: Βέττας Χαρίσης

Αναπληρωτής Γραμματέας: Ρίζος Κωνσταντίνος

Μέλη:

Κρητικός Μάριος

Κανελλίδης Δημήτριος

Θεοτοκάτου Αναστασία Ελένη

Ρέππας Ιωάννης

Παπαζήσημος Δημήτριος

Καράγιωργας Ευθύμιος