Δ.Σ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΑΕΔ

ΟΝΟΜ/ΝΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ  E MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Σπύρου Σπύρος ΠΡΟΕΔΡΟΣ s.spyrou@dypa.gov.gr 6974663496
Ρίζος Κωνσταντίνος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ krizos@dypa.gov.gr 6957200958
Ζαχαριάδης Πολύδωρος – Ανδρέας Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ pol.zaxariadis@dypa.gov.gr6973964403
Μαυρομιχάλη Μαρίνα ΤΑΜΙΑΣ m.mayromixali@dypa.gov.gr 6976643728
ΜΕΛΗ:
Μακράκης Γιώργος makrakis3@gmail.com 6973309354
Καλογεροπούλου Άννα Μαρία   ann.kalogeropoulou@dypa.gov.gr 6977869155
Χρύσανθος Ευστράτιος   e.chrysanthos@dypa.gov.gr6981218515
Θεολόγος Βλάσης – Θεόδωρος   b.theologos@dypa.gov.gr6944630250
Παπαοικονόμου Δημήτριος   papaikonomou@dypa.gov.gr 6942484582
Ρέππας Ιωάννης   ireppas@dypa.gov.gr 6985184807
Δημητρίου Σοφία   s.dimitrioy@dypa.gov.gr 6976240756