Ανακοίνωση της ΠΕΥ ΟΑΕΔ για την επιβάρυνση της λειτουργίας των ΚΠΑ

1971

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ                                                                                                                Αθήνα, 23 Οκτωβρίου  2017

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ                                                                                                      Α.Π. 188

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 8 – ΤΡΑΧΩΝΕΣ

ΤΗΛ.  2109989.646 – FAX 9942714

www.peyoaed.gr ,email peyoaed@oaed.gr

Α Θ Η Ν Α                                                                                                    

 Συνάδελφοι,

 Η εύκολη- πλην όμως εξωδιοικητική- λύση της μεταφοράς φακέλων από ΚΠΑ σε ΚΠΑ, τείνει να μετατραπεί σε πανάκεια για τους “αδούλευτους” φακέλους προγραμμάτων, που χρονίζουν σε υπηρεσίες του Οργανισμού,  μετακυλώντας το εργασιακό φόρτο μεταξύ των υπαλλήλων. Τίθενται εύλογα ερωτήματα που αφορούν στο πόσο εύκολη μπορεί να είναι η υπεύθυνη διαχείριση ενός φακέλου για οποιονδήποτε υπάλληλο τρίτου ΚΠΑ, όταν  δεν παρέλαβε ο ίδιος τα σχετικά δικαιολογητικά και αιτήσεις, καθώς και η διαχείριση φακέλων που συχνά παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες και προϋποθέτουν συνεπώς μια καλύτερη εικόνα του εμπλεκόμενου υπαλλήλου.

Με αυτό τον τρόπο διαταράσσεται ο προγραμματισμός των ΚΠΑ που δέχονται τους φακέλους, δυνητικά “τιμωρείται” η συνέπειά τους,  ενώ δεν αντιμετωπίζονται υπεύθυνα και αποτελεσματικά οι αιτίες του προβλήματος. Η λογική του ντόμινο επιβαρύνει παρά προσφέρει λύσεις. Η ανταπόκριση των Υπηρεσιών στα οριζόμενα χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων, που συχνά προκύπτουν ξαφνικά, δεν μπορεί να επιτυγχάνεται μέσω της μεταφοράς και της ανταλλαγής φακέλων μεταξύ των Υπηρεσιών. Η σύσταση ομάδας εργασίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής και Νήσων ή στη Διοίκηση- που θα ασχοληθεί με τις εκκρεμότητες “αδούλευτων”, επί έτη, προγραμμάτων- μπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα, ενώ η στελέχωση των Υπηρεσιών, έστω και με προσωρινές αποσπάσεις κατόπιν πρόσκλησης, είναι η πραγματική απάντηση στο πρόβλημα. 

Αντίστοιχα προβλήματα δημιουργούνται με τη μεταφορά  αιτήσεων δικαιούχων ταμείων ανεργίας από υποστελεχωμένες υπηρεσίες όπως της Κω, της Ρόδου κ.α. σε υπηρεσίες της ΠΔΑΝ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του φόρτου εργασίας και της υπερπροσπάθειας που καταβάλλουν οι συνάδελφοι είναι πρόσφατο αίτημα συναδέλφων από το ΚΠΑ2 Αρχαγγέλου προκειμένου να λειτουργήσει η υπηρεσία και το Σάββατο!!!! 

Καταδεικνύεται ότι η  συνεχής επιφόρτιση των ΚΠΑ  με  πρόσθετες αρμοδιότητες  προκαλεί δυσλειτουργίες σε αυτά. Ένα άλλο πεδίο προβληματισμού αποτελεί η επιβάρυνση των Υπηρεσιών με την ρύθμιση οφειλών  οικιστών του πρώην ΟΕΚ. Η αρμοδιότητα αυτή δημιουργεί τεράστιο όγκο εργασιών, χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε εκπαίδευση και ειδίκευση του προσωπικού. Γι αυτό το λόγο προτείνουμε είτε την αποδέσμευση των  ΚΠΑ από τη συγκεκριμένη υπηρεσία και την άμεση μεταφορά της στις κεντρικές δομές του Οργανισμού, είτε τη στελέχωση των ΚΠΑ με εξειδικευμένους υπαλλήλους κατόπιν εκπαίδευσης. 

Επίσης θεωρούμε επιβεβλημένη και επιτακτική την ανάγκη ενσωμάτωσης στο μόνιμο προσωπικό του ΟΑΕΔ των συναδέλφων που εργάζονται με δικαστικές αποφάσεις. Δηλώνουμε δε ότι δεν θα δεχτούμε σε καμιά περίπτωση την  απομάκρυνση έστω και ενός από τους συναδέλφους αυτούς, οι οποίοι στο σύνολό τους καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Οργανισμού.  

Προτείνουμε,  τέλος, να πραγματοποιηθεί διεύρυνση του ελεγκτικού πεδίου για όλους τους υπαλλήλους των ΚΠΑ, μέχρι να σταθεί εκ νέου δυνατή η συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού ελέγχων από τα προγράμματα που θα βρίσκονται σε καθεστώς υλοποίησης. Η καλή λειτουργία ενός Οργανισμού προϋποθέτει την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των εργαζομένων του.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Γ. ΜΑΚΡΑΚΗΣ   Γ.ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...