Ανακοίνωση ΔΑΚΕ ΟΑΕΔ για τις εκλογές ΠΕΥ και Ομοσπονδίας

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ                                                                                

ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Δ.Α.Κ.Ε. – Ο.Α.Ε.Δ.                                      Αθήνα 1 Απριλίου 2019                   

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Οι εκλογές μας για την ανάδειξη των εκπροσώπων του Δ.Σ. της ΠΕΥ και των αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας στις 28.3.2019, διεξήχθησαν σε ένα φορτισμένο προεκλογικό κλίμα, με  έντονο το στοιχείο της «υψηλής» επιτήρησης!…

 Παρόλα αυτά με την δική σας εμπιστοσύνη ανεβάσαμε τη δύναμή μας τόσο σε έδρες όσο και σε ποσοστά, αφού  η σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογές που διεξήχθησαν στις 30-3-2016, είχε ως εξής:

1. α) Για το ΔΣ της ΠΕΥ η παράταξη της ΔΑΚΕ έλαβε στις 30-3-2016 185 ψηφοδέλτια,  που αντιστοιχούσαν σε 3 έδρες στο Δ.Σ της ΠΕΥ, ενώ στις τωρινές εκλογές έλαβε 214 ψηφοδέλτια και κατέλαβε 4 έδρες στο Δ.Σ της ΠΕΥ.

     β) Για τους αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία η παράταξη μας είχε λάβει στις 30-3-2016  174 ψηφοδέλτια που αντιστοιχούσαν σε  7 αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία, ενώ στις τωρινές έλαβε 211 ψηφοδέλτια που αντιστοιχούν σε 9 αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία.

2.  Η παράταξη «Αγωνιστική Ενωτική Συνεργασία» είχε λάβει στις προηγούμενες εκλογές 370 ψηφοδέλτια, ενώ τώρα έλαβε 376 ψηφοδέλτια (αύξηση 0,62%) στο ΔΣ ΠΕΥ και για  τους αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία είχε λάβει 376 ψηφοδέλτια  και 16 έδρες και τώρα πήρε 377 ψηφοδέλτια (αύξηση 0,26%)  και έλαβε τις ίδιες 16 έδρες.

Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω οι δύο παρατάξεις έλαβαν από μια έδρα  έκαστη, που προήλθε από τις παρατάξεις « Δημοσιουπαλληλική Ενότητα» και «Αριστερή Παρέμβαση» αφού δεν συγκέντρωσαν το εκλογικό μέτρο.

 Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ανταπόκρισή σας στο κάλεσμά μας,  τόσο για την εμπιστοσύνη που  δείξατε στην Παράταξή μας με την στήριξή σας, όσο   και για την  μαζική σας συμμετοχή  στην εκλογική μας διαδικασία όπου πέραν της ενδυνάμωσης του θεσμού, ήταν και η επιβράβευσή μας για όλη την προσπάθεια.

Σας διαβεβαιώνουμε πως θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε δίπλα στον «κάθε» συνάδελφο για την προάσπιση των δικαιωμάτων του, καθώς και για την στήριξη κάθε δίκαιου και νόμιμου αιτήματός σας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...